ноември 17, 2017

Ампир – строго великолепие от миналия век

Стилът Ампир е малко неочаквано продължние на идеите, вложени в стила класицизъм. Той значително измества посоката на развиващите се художествени и културни тенденции за епохата.
Обади се