юни 1, 2018

Ар Нуво – различен и модерен

Ар Нуво или Моде́рн е стил в архитектурата, изящните и приложни изкуства, който е най-разпространен през последната декада на XIX и началото на XX век (до началото на Първата световна война).
Обади се